Uskoro uredba o šumama

Napisano od strane

Uskoro uredba o šumamaU utorak 20. marta 2012. godine u Bosanskoj Krupi, Kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , Emdžad Galijašević sa svojim saradnicima i direktorom Kantonalne uprave za šumarstvo Mensudom Tuzlakom, održao je sastanak sa menadžmentom Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Tema sastanka odnosila se, između ostalog, na problematiku zakonske regulative u oblasti šumarstva i saradnju sa Kantonalnom upravom za šumarstvo, posebno u oblasti čuvanja i zaštite šuma, te privremenog oduzimanja, licitacije i lagerovanja drvnih sortimenata.
U utorak 20. marta 2012. godine u Bosanskoj Krupi, Kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , Emdžad Galijašević sa svojim saradnicima i direktorom Kantonalne uprave za šumarstvo Mensudom Tuzlakom, održao je sastanak sa menadžmentom Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume. d.o.o Bosanska Krupa. Tema sastanka odnosila se, između ostalog, na problematiku zakonske regulative u oblasti šumarstva i saradnju sa Kantonalnom upravom za šumarstvo, posebno u oblasti čuvanja i zaštite šuma, te privremenog oduzimanja, licitacije i lagerovanja drvnih sortimenata. Bilo je riječi i o zakupu poslovnih prostorija ŠPD-a u Bihaću (bivša Direkcija J.P „Risovac“) od strane kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Na sastanku se raspravljalo još o aplikacijama ŠPD-a za finansijska sredstva za zaštitu i unapređenje stanja postojećih i podizanja novih šuma.

Nakon što su prisutni razmotrili i prodiskutovali o svim tačkama dnevnog reda doneseno je i nekoliko zaključaka. S obzirom da je Uredba o šumama prestala važiti, a novi Zakon o šumama još nije donesen, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, KUŠ-a kao i menadžment ŠPD-a, složili su se da pokrenu inicijativu za donošenje Uredbe o šumama USK-a koja će se nakon usaglašavanja između Ministarstva, Kantobalne uprave za šumarstvo i ŠPD-a uputiti Vladi USK-a na razmatranje i usvajanje.

Kako bi se nivo saradnje između ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i Kantonalne uprave za šumarstvo podigao na jedan viši nivo, dogovoreno je da zaposlenici ŠPD-a i Kantonalne uprave za šumarstvo koji su zaduženi za provođenje Akcionog plana integralne zaštite šuma na području USK-a da održavaju mjesečne sastanke. Pitanje zakupa poslovnih prostorija ŠPD-a u Bihaću (bivša Direkcija J.P „Risovac“) od strane Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, riješeno je tako što je dogovoreno da ŠPD sačini prijedlog ugovora o zakupu te da ga preko resornog ministarstva uputi Vladi USK-a na razmatranje.

Sudionici sastanka također su se usaglasili da bi sredstva iz budžeta USK-a trebala da se kvalitetnije troše. Sredstva koja dolaze kao prihod od šuma, kako su istakli učesnici sastanka, trebalo bi da se vraćaju šumama kroz projekte čuvanja i bogaćenja šumskog fonda na području Unsko-sanskog kantona.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.