Uspješna realizacija proizvodnje

Napisano od strane

Uspješna realizacija proizvodnje Loše vremenske prilike koje su posebno došle do izražaja tokom novembra 2012. godine, nisu pokolebale zaposlenike ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u izvršenju njihovih planiranih zadataka. Zahvaljujući dobroj organizaciji rada, “Unsko-sanske šume” ostvarile su značajan uspjeh u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata za mjesec novembar i period januar-novembar 2012. godine.
Faza sječe drvnih sortimenata u novembru 2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 154 %. Od planiranih 23.992 m3 usječeno je 37.034 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, veća je za 13.042 m3 od planirane mase.
Loše vremenske prilike koje su posebno došle do izražaja tokom novembra 2012. godine, nisu pokolebale zaposlenike ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u izvršenju njihovih planiranih zadataka. Zahvaljujući dobroj organizaciji rada, “Unsko-sanske šume” ostvarile su značajan uspjeh u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata za mjesec novembar i period januar-novembar 2012. godine.
Faza sječe drvnih sortimenata u novembru 2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 154 %. Od planiranih 23.992 m3 usječeno je 37.034 m3 svih drvnih sortimenata. Posječena masa, veća je za 13.042 m3 od planirane mase. Gledajući po podružnicama, faza sječe realizovana je ovako:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać realizovala je sječu sa 114 %. Od planiranih 6.155 m3 usječeno je 7.027 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 280 %. Od planiranih 2.430 m3 realizovano je 6.850 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvršila je sječu sa sa 153 %. Od planiranih 9.945 m3 realizovano je 15.176 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe realizovala je sa 136 %. Od planiranih 395 m3 izvršeno je 539 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je sječu sa 190 %. Od planiranih 1.042 m3 realizovano je 1.975 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sječu je izvršila sa 137 %. Od planiranih 4.025 m3 izvršeno je 5.502 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za novembar 2012. godine ostvaren je sa 138 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom novembra 2012. godine izvezlo je na međustovarišta 33.224 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 9.232 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 114 %. Od planiranih 6.155 m3 izvezeno je 6.994 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu izvoza realizovao je sa 250 %. Od planiranih 2.430 m3 realizovano je 6.075 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 130 %. Od planiranih 9.945 m3 realizovano je 12.978 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu izvoza izvršila je sa 133 %. Od planiranih 395 m3 realizovano je 527 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz je realizovala sa 145 %. Od planiranih 1.042 m3 realizovano je 1.511 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most realizovala je fazu izvoza sa 128 %. Od planiranih 4.025 m3 izvezeno je 5.139 m3.

Otprema drvnih sortimenata na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za novembar 2012. godine realizovana je sa 139 %. Od planiranih 23.992 m3 otpremljeno je 33.289 m3 što je više za 9.297 m3. Po podružnicama, ova faza realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu otpreme izvršila je sa 88 %. Od planiranih 6.155 m3 otpremljeno je 5.444 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa otpremu drvnih sortimenata izvršio je sa 246 %. Od planiranih 2.430 m3 otpremljeno je 5.986 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac fazu otpreme izvršila je sa 137%. Od planiranih 9.945 m3 izvršeno je 13.581 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme izvršila je sa 136 %. Od planiranih 395 m3 otpremljeno je 536 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ otpremu drvnih sortimenata izvršila je sa 161 %. Od planiranih 1.042 m3 realizovano je 1.676 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je realizovala sa 151 %. Od planiranih 4.025 m3 izvršeno je 6.066 m3.

Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata za period januar- novembar 2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je uspješno sa manjim prebačajem.
Sječa drvnih sortimenata izvršena je sa 105 %. Od planiranih 370.220 m3 usječeno je 390.084 m3 drvnih sortimenata. Gledajući po podružnicama, ova faza izvršena je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać sječu drvnih sortimenata izvršila je sa 101 %. Od planiranih 83.196 m3 realizovano je 83.810 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa fazu sječe realizovao je sa 109 %. Od planiranih 59.737 m3 izvršeno je 65.090 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac realizovala je sječu sa 106 %. Od planiranih 129.136 m3 usječeno je 136.882 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu sječe izvršila je sa 120 %. Od planiranih 9.056 m3 usječeno je 10.900 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ sječu drvnih sortimenata realizovala je sa 96 %. Od planiranih 24.151 m3 izvršeno je 23.242 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most izvršila je sječu sa 108 %. Od planiranih 64.944 m3 usječeno je 70.160 m3.

Izvoz drvnih sortimenata na nivou Preduzeća za period januar- novembar 2012. godine ostvaren je sa 103 %. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su za ovaj period izvezli na međustovarišta 382.751 m3 svih drvnih sortimenata što je više od planiranog za 12.531 m3. Po podružnicama , ova faza proizvodnje realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać fazu izvoza drvnih sortimenata realizovala je sa 101 %. Od planiranih 83.196 m3 izvezeno je 83.942 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnjen izvršio je sa 105 %. Od planiranih 59.737 m3 realizovano je 62.770 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac izvoz je realizovala sa 103 %. Od planiranih 129.136 m3 izvezeno je 132.581 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin realizovala je fazu izvoza sa 119 %. Od planiranih 9.056 m3 izvršeno je 10.770 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ izvoz drvnih sortimenata realizovala je sa 99 %. Od planiranih 24.151 m3 realizovano je 23.965 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ovu fazu proizvodnje realizovala je sa 106 %. Od planiranih 64.944 m3 izvršeno je 68.723 m3.

Otprema drvnih sortimenata za period januar-novembar 2012. godine, na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, realizovana je sa 104 %. Od planiranih 370.220 m3 otpremljeo je 383.364 m3 svih drvnih sortimenata. Ova faza proizvodnje po podružnicama realizovana je u sljedećim procentima:

– Podružnica „Šumarija“ Bihać izvršila je otpremu drvnih sortimenata sa 100 %. Od planiranih 83.196 m3 otpremljeno je 83.483 m3.
– Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ovu fazu proizvodnje izvršio je sa 106 %. Od planiranih 59.737 m3 realizovano je 63.387 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac otpremu je izvršila sa 100 %. Od planiranih 129.136 m3 otpremljeno je 129.310 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Cazin fazu otpreme realizovala je sa 117 %. Od planiranih 9.056 m3 izvršeno je 10.597 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Ključ realizovala je otpremu drvnih sortimenata sa 101 %. Od planiranih 24.151 m3 izvršeno je 24.352 m3.
– Podružnica „Šumarija“ Sanski Most otpremu je izvršila sa 111 %. Od planiranih 64.944 m3 realizovano je 72.235 m3.

Zalihe drvnih sortimenata na šuma-panju na dan 30.11.2012. godine na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa ukupno su iznosile 19.753 m3 i veće su za 4.103 m3 u odnosu na mjesec oktobar ove godine.
Zalihe drvnih sortimenata na međustovarištu na dan 30.11. 2012. godine na nivou Preduzeća iznosile su 14.078 m3 i veće su za 426 m3 u odnosu na mjesec oktobar 2012. godine.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.