Zaposlenici Direkcije ŠPD-a učestvovali dva dana u pošumljavanju

Napisano od strane

Zaposlenici Direkcije ŠPD-a učestvovali dva dana u pošumljavanjuSezona jesenjeg pošumljavanja u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa otpočela je krajem septembra ove godine. Trenutno se pošumljava četinarskim sadnicama jer vremenski uvjeti još ne dozvoljavaju unos lišćara. Svoj doprinos u akciji pošumljavanja dali su i zaposlenici Direkcije ŠPD-a koji su 27. i 28. septembra 2012. godini vršili pošumljavanje u rejonu Krnjeuše u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac.
Sezona jesenjeg pošumljavanja u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa otpočela je krajem septembra ove godine. Trenutno se pošumljava četinarskim sadnicama jer vremenski uvjeti još ne dozvoljavaju unos lišćara. Svoj doprinos u akciji pošumljavanja dali su i zaposlenici Direkcije ŠPD-a koji su 27. i 28. septembra 2012. godini vršili pošumljavanje u rejonu Krnjeuše u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac. U akciji pošumljavanja učestvovalo je više od stotine zaposlenika Direkcije koji su u ova dva dana zasadili preko 7300 sadnica smrče u odjelu 53. Gospodarske jedinice „Grmeč-Krnjeuša“ .

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.